log01

Nieuws

Hieronder staan de belangrijkste nieuwsfeiten.

Fusies van gemeenten

Fusies van gemeenten


Fusies van gemeenten

Zo’n 40 jaar geleden, in 1976, werd er in ons land een verplichte fusie van gemeenten doorgevoerd. 2.359 gemeenten werden teruggebracht tot 596 gemeenten. Herne fusioneerde toen met Herfelingen en Sint-Pieters-Kapelle. Bedoeling was de bestuurskracht te verhogen, de financiele gezondheid te bevorderen, en de rand rond de steden samen te voegen met de stad. Komt er een nieuwe fusie op ons af en heeft de overheid geleerd uit de fouten van het verleden? Lees meer
Contact:
email facebook twitter

Holy Popup

Holy Popup


Burgemeester en Schepenen kregen een tik op de vingers

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan. Televisiekok Sofie Dumont was in Herne, en dat zullen we geweten hebben. Met tromgeroffel werd in de pers aangekondigd dat er een Pop-Up restaurant zou worden geopend in het Dominicanessenklooster en dat drie weken lang. Herne "werd op de kaart gezet" heette het. Een politieke stunt van Burgemeester en College op de kap van de inwoners van Herne. Open VLD protesteerde en de Gouverneur gaf hen daarop (nog maar eens) een rode kaart ... maar dat hebben ze zelfs niet begrepen. Lees meer
Contact:
email facebook twitter

AGB

AGB de Hernekouter


De Sporthal "De Hernekouter" een jaarlijkse put van 200.000 EUR

In november 2013 hebben wij bericht over de normvervaging en onkunde bij AGB sporthal "De Hernekouter". Lees meer of Lees ons artikel van 2014   De verliezen van de Hernekouter(AGB) blijven zich opstapelen met als gevolg dat de gemeente Herne steeds meer dient bij te springen. Zo werden de subsidies in 2015 verhoogd van 40.000 EUR naar 68.000 EUR (+50%) waar de bijdrage van de sporters maar met 10% omhoog gaat. Tevens is de omzet op 3 jaar tijd gedaald met 30%.  Nu ook blijkt dat de gemeente Herne gratis personeel ter beschikking stelt loopt de factuur voor alle Hernenaren op tot een slordige 200.000 EUR. Lees meer
email facebook twitter

De vluchtelingen

De vluchtelingen in Herne


Opvang van vluchtelingen in Herne

Op vraag van de Open VLD-fractie op de gemeenteraad van september naar de inspanningen van onze gemeente in het kader van de vluchtelingencrisis preciseerde het College dat er in Herne momenteel twee asielzoekers worden opgevangen, een Syrier en een Irakees. Tegen het jaareinde 2015 zou onze gemeente beschikken over een capaciteit voor 6 personen extra in het Dominicanessenklooster. Van zodra de werken in het Dominicanessenklooster achter de rug zijn kunnen er mogelijk nog meer personen bijkomen. Lees meer
Contact:
email facebook twitter

De cijfers

Goochelen met cijfers


In 2014 1 miljoen in het rood en in 2015 zelfs 1,65 miljoen

"Ons financieel plaatje klopt nog steeds"
schreeuwde de schepen van financien uit in het informatieblaadje van zijn partij... en hij doet alsof hij het zelf nog gelooft ook. Ondanks zijn gegoochel met cijfers blijkt Herne de financiele reserves in snel tempo op te souperen... Wij analyseerden het meerjarenplan voor U. Lees meer
Contact:
email facebook twitter

De Markevallei

Uw achtertuin onteigend ?


Totaalplan Marke

De grote overstromingen van november 2010 en januari 2011 staan nog in het collectieve geheugen van de Hernenaar gegrift. De VMM maakte daarop werk van het uittekenen van verbeteringsmaatregelen voor het stroom-
gebied van de Marke en pakte in november 2014 uit met een eerste brief aan de inwoners over de voorlopige afbakening van de gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG). Een lichte paniek alom was het gevolg: word ik onteigend? Gaat mijn woning haar waarde verliezen? Wij pogen u wegwijs te maken. Lees meer
Contact:
email facebook twitter

Chaos

Nog meer chaos in de Kapellestraat ?


Verkeersknoop in de Kappellestraat? Nog meer chaos !

CD&V voorspelt in de laatste versie van haar krantje een substantiele verhoging van de verkeerschaos in de Kapellestraat indien niet tijdig een oplossing wordt gevonden voor de doorstroming van het autoverkeer ter hoogte van de school De Bloesem. De oplossingen liggen nochtans voor de hand !
Lees meer

Contact:
email facebook twitter

Fondatel

Dossier Fondatel


Sluiting ijzergieterij: Mijlpaal of historische vergissing?

Iedere Hernenaar kent de Fondatel-site aan het station. De fabriek staat te vervallen en de site wordt thans enkel nog aangewend voor huisvesting of als industriele archeologische expositie- en fotoruimte. Hoe is het zover gekomen en wat staat er te gebeuren? Herne onder de Loep brengt licht in de duisternis.
Lees meer

Contact:
email facebook twitter

Het Folieke

Het folieke van de burgemeester


Het folieke van de burgemeester

Het Dominicanessenklooster,gelegen in de Heilige Geeststraat,werd in 2011 aangekocht door de gemeente. Volgens de burgemeester "een gods-
geschenk dat uit de hemel is gevallen". Maar viel er wel een godsgeschenk uit de Hernse hemel? Het pand min of meer bruikbaar maken voor een zeer beperkt aantal kleinschalige socio-culturele activiteiten kost de inwoners immers stukken van mensen terwijl de gemeentebelastingen gevoelig verhoogden, en er door deze aankoop voor langere tijd geen budget meer beschikbaar is voor fundamentelere beleidsbeslissingen. Lees meer
Contact:
email facebook twitter

AGB

AGB de Hernekouter


AGB Sporthal "De Hernekouter" blijft de verliezen opstapelen

In november 2013 hebben wij bericht over de normvervaging en onkunde bij AGB sporthal "De Hernekouter". Lees meer of Lees ons artikel van 2014   De verliezen van de Hernekouter(AGB) blijven zich opstapelen met als gevolg dat de gemeente Herne steeds meer dient bij te springen. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 is het verlies opgelopen tot 20.256 EUR. Tevens is de omzet op 3 jaar tijd gedaald met 30%.  Nu ook blijkt dat de gemeente Herne gratis personeel ter beschikking stelt loopt de factuur voor alle Hernenaren op tot een slordige 200.000 EUR. Lees meer
email facebook twitter

Kiezersbedrog

Belastingen worden verhoogd


CD&V pleegt kiezersbedrog

De CD&V meerderheid in HERNE besliste op de gemeenteraad van
30 december 2013 zowel de gemeentebelastingen als de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verhogen en pleegt aldus woordbreuk tegenover haar kiezers. In haar verkiezingsbrochure van 2012 stelde de CD&V dat Herne financieel gezonder is dan ooit en werd er plechtig beloofd de belastingen niet te verhogen in de huidige legislatuur. De belastingen zouden onder het Vlaams gemiddelde gebracht worden.
Niets is minder waar. Lees meer
Contact:
email facebook twitter

Containerpark

Containerpark Herne


"Tarieven containerpark" swingen de pan uit

Het containerpark zal worden heringericht met weegbruggen, intussen al besteld met een prijskaartje van 50.000 EUR per stuk. Lees meer
De afval- fracties worden opgedeeld in 4 categorien en er zal per kilo dienen te worden betaald. In afwachting van de installatie van de weegbruggen worden er forfaitaire tarieven toegepast die zes keer hoger liggen dan voorheen. Verhoogd sluikstorten en een vlucht van inwoners van Herne naar het containerpark van Edingen zijn het rechtstreeks gevolg. Lees meer

Contact:
email facebook twitter

Bin

BIN zone


Big Brother is watching you "Ook in Herne"

U heeft er misschien nog niet bij stilgestaan, maar uw doen en laten kan uiterst nauwgezet worden opgevolgd: uw GSM maakt u traceerbaar, u wordt gefilmd door camera's alom, uw getrouwheidskaarten geven uw aankoopgedrag bloot, uw provider en zijn googleconsoorten weten welke websites u bezoekt, de trajectcontrole weet waar en wanneer u rijdt, de politie zet camera's in om u te flitsen of na te gaan of u wel alle boetes en belastingen betaalde ... Lees meer

contact:
email facebook twitter

Adviesradenraad

Adviesraden raad


"Schijn democratie" wat is het nut van adviesraden ?

Adviesraden werden door het gemeentedecreet voorzien om de kloof tussen burgers en bestuur kleiner te maken. In Herne worden diverse van deze adviesraden echter miskend nu het bestuur bij herhaling geen advies vroeg alvorens beslissingen te nemen. Door het oprichten en in stand houden van deze adviesraden wordt de indruk gewekt dat de burger inspraak heeft, maar het blijft helaas slechts een indruk ... Open VLD Herne doet een concreet voorstel voor meer inspraak van de burger. Lees meer

Contact:
email facebook twitter

Rup

Misverstanden RUP


"Misverstanden" over Ruimtelijk uitvoeringsplan

In Herne Onder de Loep van november 2013 hebben wij uitvoerig bericht over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Sint-Felix en De Bloesem.
Lees ons artikel van november 2013
Dit RUP werd -weze het zeer laattijdig- uitvoerig besproken door de leden van het adviesorgaan Gecoro dat daarop een omstandig advies gaf. De gevolgen die er door het College van Burgemeester en Schepenen aan werden voorbehouden laten eenieder versteld staan : Lees meer

Contact:
email facebook twitter

Rup

Gemeenteschool


Intrekking erkenning gemeenteschool "De Regenboog" geschorst

In Herne Onder de Loep van november 2013 hebben wij uitvoerig bericht over de gemeenteschool "De Regenboog".
Lees ons artikel van november 2013
In juni 2013 kreeg Herne via de pers te horen dat de CD&V-meerderheid af wil van de gemeenteschool. Het plan tot overdracht van de school diende echter uitgesteld gelet op de negatieve evaluatie van de inspectie. De goedkeuring door de Vlaamse regering van het verbeterplan houdt in dat de procedure tot intrekking van de erkenning van de school wordt opgeschort voor een periode van 3 jaar. Lees meer
email facebook twitter