log01

Ons programma


Open VLD Herne streeft naar ...
♦ een transparant en rationeel financieel beleid met een zo laag mogelijke belastingsdruk
♦ verkeersveiligheid bevorderen met aandacht voor onderhoud van het wegennetwerk,
  voetpaden en fietswegen
♦ een efficient gebruik van de gemeentelijke gebouwen met aandacht voor energiezuinigheid en
  het tegengaan van versnippering
♦ grachten en sloten beter onderhouden om overstromingen te voorkomen
♦ een polyvalente ontmoetingsplaats geschikt voor het houden van sociale en culturele evenementen,
  gaande van een toneelvoorstelling tot een fuif
♦ maatregelen nemen om preventieve brand- en inbraakbeveiliging te ondersteunen
♦ de haalbaarheid onderzoeken om voor de inwoners van Herne gezamelijk groen energie te produceren

Hieronder staat ons progamma per doelgroep ...


    Klik op het '+' teken voor meer informatie over onze standpunten


 •   Jeugd
  • ♦ een goed gelegen jeugdhuis inrichten met alle nodige voorzieningen, zonder enige
     vorm van hinder voor de buurtbewoners
   ♦ nood aan een polyvalent ontmoetingscentrum voor sociale en culturele activteiten
   ♦ meer verkeersveiligheid in het centrum en aan de scholen
   ♦ ontspanningsmogelijkheden voorzien voor jongeren, zowel in als buiten de vakantie
   ♦ een intergemeentelijke samwerking opstarten wat betreft uitgaansmogelijkheden
 •   55 Plussers
  • ♦ extra serviceflats en zorgmogelijkheden uitbreiden
   ♦ de realisatie van betere verbindingen met het openbaar vervoer
   ♦ verkeersveiligheid van wegen, voet- en fietspaden in het centrum optimaliseren
     voor senioren en rolstoelgebruikers
   ♦ parkeermogelijkheden uitbreiden
   ♦ betaalbare maaltijden met tafelhouders promoten
   ♦ steun bieden aan families die hun ouders thuis verzorgen
   ♦ meer ontspanningsmogelijkheden aanbieden in de gemeente
   ♦ ophalen van "groen huisafval" en "flessen" bij minder mobiele mensen
   ♦ nood aan een polyvalent evenementenhal voor culturele activteiten zoals theater en concerten
 •   Jonge gezinnen
  • ♦ de aanschaf van betaalbare, sociale bouwgronden gemakkelijk en toegangkelijk maken
   ♦ een sterk georganiseerde buitenschoolse kinderopvang creeren voor 2,5- tot 12-jarigen,
     met voor- en naschoolse opvang evenals opvang tijdense de schoolvakanties en verlofdagen
   ♦ een concreet stappenplan voor verkeersveiligheid uitbouwen
   ♦ verbeteren van de stationsomgeving met een verbeterde parkeermogelijkheid
   ♦ meer ontspanningsmogelijkheden voor ouders en kinderen organiseren in de vorm van
     buurtfeesten, de uitbreiding van speelstraten, etc.
   ♦ kleine speeltuinen en beveiligde speelruimtes voorzien
   ♦ de aanleg van een geboortebos waarin elke nieuwgeborene een boom krijgt
   ♦ organisatie van thema-avonden waarbij het gezin centraal staat, maar ook
     workshops inrichten rond gezondheid, combinatie gezin-werk, stressbestendigheid, ...
 •   Zelfstandigen & verenigingen
  • ♦ verdere uitbreiding van het ondernemersloket als aanspreekpunt voor zelfstandigen
   ♦ steunverlening aan de lokale middenstand met het oog op het behoud en de promotie
     van streekproducten
   ♦ regelmatige informatieverstrekking met betrekking tot nieuwe trends, fiscaliteit,
     innovatie en wetgeving
   ♦ uitbreiding van een artisanale woensdagmarkt met lokale handerlaars